Welke medicatie is het best bij bipolaire stoornis?

Bipolaire stoornis komt veel voor. Het gebruik van medicatie helpt om die stoornis te stabiliseren. Het raakt het directe dagelijkse leven van de patiënt en diens naasten, ook het jouwe als partner. Welke medicatie is het best bij bipolaire stoornis?  een belangrijke vraag die ertoe doet zeker ook voor jou als partner.

Heel lang gold Lithium (in zoutvorm: lithium carbonaat) als standaard hierbij. Het beschermt tegen de depressieve perioden en het tegendeel ervan, de manie. Die beschermde werking staat zo vast als een huis. Maar lithiumgebruik vereist kennis, motivatie en discipline omdat er geregeld bloedcontroles moeten worden gedaan en gebruikers de bijwerkingen goed moeten (her)kennen. Het is wat ingewikkelder dan een aspirientje.

Welke medicatie is het best bij bipolaire stoornis? Een groot vergelijkend onderzoek tussen geneesmiddelen

De laatste jaren zijn er andere geneesmiddelen verschenen. Wat werkt het best en wat is veilig? Vandaag bespreek ik een meta-analyse daarover. Ik beperk me hier tot de essentie. Het begrip meta-analyse heb ik uitgelegd in de blog van 22 november.  De liefhebber vindt de samenvatting op de website van het ncbi.

In de meta-analyse deden 33 onderzoeken met 6846 patiënten (1970 – 2012) mee. Mensen die placebo’s (een ‘fop-geneesmiddel’) kregen waren vaak slechter af dan anderen die met een echt geneesmiddel werden behandeld. Dat gold niet voor patiënten die aripiprazol, paliperidon (allebei moderne antipsychotica), carbamazepine (stemmingsstabilisator, ook bij epilepsie gebruikt) en imipramine (klassiek antidepressivum) hadden gekregen. Het effect daarvan was globaal niet beter dan een placebo, soms iets ‘slechter’.

Welke medicatie is het best bij bipolaire stoornis?

Lithium, valproaat en lamotrigine (allebei stemmingsstabilisatoren, ook gebruikt bij epilepsie) deden het veel beter. De combinatie van lithium en valproaat gaf het beste resultaat. Qua bijwerkingen verschilden alle middelen onderling. Maar dat is in bovenstaande conclusie meegenomen.

De eindconclusie van de auteurs: alle beschikbare onderzoek wegend (omvang, opzet, de duur, de kwaliteit) is lithium nog steeds de beste behandeling bij bipolaire stoornis.

Dit wetend moet altijd bij elke patiënt de medicatie op maat worden afgesteld. Alle mensen met een bipolaire stoornis moeten onder controle blijven van een psychiater om dat te borgen. (Lithium is ook effectief bij mensen met herhaalde (ernstige) depressies en is ook bij schizo affectieve stoornis nuttig.)

In mijn boek Help, mijn partner heeft een psychose! ga ik in hoofdstuk 8 uitgebreid in op de diverse soorten medicatie bij psychose (door schizofrenie, schizo affectieve – of bipolaire stoornis). In het boek help, mijn partner heeft een depressie! is hoofdstuk 6 daarop toegespitst. Zie www.steflinsen-psychiatrie-partnerhulp.nl

Reageren kan hieronder.