Disclaimer

De bezoeker van deze website kan geen rechten ontlenen aan de hier aanwezige informatie. Dit geldt ook voor de gratis downloads. Aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en voor het gebruik van deze informatie door de bezoeker wordt niet aanvaard. De inhoud van deze website wordt z.n. geactualiseerd (bijv.: de in nuttige links genoemde organisaties kunnen hun informatie of organisatie veranderen).

Als je vragen stelt dan worden die naar beste vermogen beantwoordt. Op specifieke vragen – over je psychotische, manische of depressieve partner bijvoorbeeld – ga ik alleen algemeen in. De beroepscode van artsen en psychotherapeuten verbiedt het doen van verstrekkende uitspraken over iemand die niet door die bevraagde hulpverlener is gesproken en/of onderzocht.

Heb je vragen n.a.v. deze informatie, over je eigen situatie, overleg dan met je huisarts of andere bevoegde hulpverlener.
De boeken ‘Help, mijn partner heeft een psychose!’, ‘Help, mijn partner heeft een depressie!’ en E-book ‘Help, de GGZ verandert!’ hebben elk een eigen disclaimer.

Lees ook de algemene voorwaarden en het privacyreglement.