Zelfmoord: waarom en waardoor? (5)

Zelfmoord: waarom en waardoor?

In dit vijfde blog over zelfmoord: waarom en waardoor?  ga ik in op de socioculturele factoren die van invloed zijn. Daarnaast op de wijze van zelfmoord, die regionaal verschilt.

Socioculturele factoren bij zelfmoord

(Inter)nationaal onderzoek verheldert dat bij overleden mensen met ‘onopgehelderde doodsoorzaak’ toch vaak na nader onderzoek blijkt dat zelfmoord de doodsoorzaak is, mits moord is uitgesloten. In oorlogstijd daalt het aantal zelfmoorden altijd sterk. Er is dan een groter gevoel van ‘wij samen tegen de anderen’. Allang is bekend dat zelfmoordgedrag sterk door culturele en sociaaleconomische omstandigheden wordt beïnvloed.

In mijn blog van 11 mei 2015 (wat-is-kan-en-doet-een-dokter-1  bespreek ik ook nog andere factoren die invloed hebben op zelfmoordcijfers. Dat betreffen onder andere de invloed van godsdienst en de regionale geschiedenis (zie aldaar).

Manieren om zelfmoord te plegen zijn erg verschillend. Dat heeft te maken met leefwijze, welvaart en beschikbaarheid van middelen om zelfmoord mee te plegen. In diverse Zuid-Amerikaanse landen wordt vaak benzine gedronken.

zelfmoord 1

Bron: www.ze.nl

Een levend voorbeeld van veranderde cultuur en gestegen zelfmoord aantallen: China

China was 30 jaar geleden een ontwikkelingsland, maar nu zijn de welvaart en de verschillen hierin er fors gegroeid. Nog steeds zijn er arme, geïsoleerde plattelandsgebieden, naast meer en sterk gegroeide miljoenensteden. Oude volkswijken zijn verdwenen en enorme torenflats verrezen. Er is veel binnenlandse arbeidsmigratie, kinderen zijn gescheiden van ouders enzovoort. De leefwijze is sterk veranderd, met verlies van oude leefpatronen. Er is sprake van een grote, snelle sociaaleconomische en culturele omwenteling. Het aantal zelfmoorden in China groeit sterk.

“De meest recente overheidsstatistieken komen dichter in de buurt van de cijfers van onafhankelijke onderzoekers: 23.3 [/ 100.000 mensen]. Ook met dit cijfer behoort China tot één van de hoogste ‘zelfmoordenlanden’ ter wereld.” (Bron (2013): https://nl.wikipedia.org)

Nederland in beweging

De laatste vijftien jaar zijn er enorm veel ontwikkelingen tegelijk geweest. Ik som er enkele op.
De informatierevolutie, dus een forse toename van het aantal audiovisuele media en hun snelheid. Een overvloed aan tv- en radiokanalen, internet (met social media zoals twitter, facebook enz.). Werk – zeker op lbo en mbo-niveau – staat onder druk door de automatisering, verplaatsing naar lage lonen landen en flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Er gelden nu hogere eisen qua opleiding en continue nascholing. En heel veel mensen in Nederland werken op lbo- of mbo-niveau of worden daartoe opgeleid. De economische crisis die maar doorzeurt.  De polarisering en versplintering van het politieke landschap. Meer verantwoording voor jezelf omdat de verzorgingsstaat allang krimpt (studiebeurzen zijn kleiner, zorgvoorzieningen ook). Een toegenomen drugsgebruik (die makkelijk verkrijgbaar zijn).

Forse vluchtelingenstromen gaan de wereld over, ook naar Europa. Oorlogsregio’s vlakbij, of aan de randen van Europa. Europa zelf weet niet wat het wil: wat doen we collectief en wat nationaal? Welke kant gaan we op? Dat alles verhoogd het angstniveau en saboteert de gemoedsrust. Je weet en/of hoort meer, sneller achter elkaar. Je moet het maar kunnen en willen bijbenen. Wil je niet ‘knetter’ worden, moet je heel goed je koers kiezen en vasthouden. Da’s lang niet makkelijk en niet iedereen lukt dat (altijd). Dus dat mensen meer druk ervaren, nogal wiedes.

In mijn boeken ga ik op het onderwerp uitgebreider op dit alles in: www.steflinsen-psychiatrie-partnerhulp.nl/boeken 

Een handige tip bij suïcidaliteit

Een handige tip bij suïcidaliteit is: de zelfmoordpreventiehulplijn: 0900-113 www.113online.nl/

Ik ben benieuwd naar je reactie of vragen. Reageer hieronder als je wilt.