Zelfmoord: waarom en waardoor? (3)

Dit 3e blog van de serie zelfmoord: waarom en waardoor? gaat over de diverse typen zelfmoord.

Twee typen van zelfmoord, of: is zelfmoord altijd gepland?

Een ‘balanssuïcide’ betekent: het is willens en wetens gedaan. Een bewust, voorafgaand proces van afwegen en voorbereiden. Dat wil niet zeggen dat andere mensen daarvan wisten, vaak niet! Die andere mensen kunnen erdoor overvallen worden. Later kan vaak – reconstruerend – wel de conclusie ‘balanssuïcide’ worden getrokken  (zie de gevalsbeschrijving in het blog van 1-9-2015).

Maar zelfmoord is niet altijd gepland. Er is ook ‘impulssuïcide’. Daarbij ontbreken de beschreven gedetailleerde voorbereidingen.  De gedachten en wensen waren er vaak wel. Dat wil niet zeggen dat andere mensen dat wisten! Een impulssuïcide bij depressie is mogelijk in een episode van agitatie (‘bui van bange opwinding’), waarbij iemand in een ‘lawine van wanhoop’ zoiets doet en niet eerst nadenkt en hulp vraagt. Een exacte verhouding tussen impuls – en balanssuïcide bij depressie is niet te geven, omdat de suïcidaliteit vaak verborgen wordt gehouden.

zelfmoord 1

Bron: www.ze.nl

Waarom wil mijn depressieve partner dood? Hij (of zij) heeft mij toch?

Suïcidale mensen hebben verschillende drijfveren voor zelfmoord(gedachten), maar die komen niet allemaal even vaak of even sterk voor.

  • Ten eerste de dood als ontsnapping uit de rottige situatie (’Dan ben ik ervan af en heb ik rust’ maar ook: ’Dan zijn anderen ook van mij(n last) verlost’).
  • Ten tweede om een verlies ongedaan te maken door weer bij een eerder gestorven dierbare te komen (verenigd zijn in de dood).
  • Ten derde als straf voor hetgeen ze zelf hebben misdaan (ze zijn hun eigen aanklager, rechter en beul).
  • Ten vierde om anderen te laten voelen wat zij hen – als slachtoffer – hebben aangedaan qua geestelijke schade en hun daarover een schuldgevoel geven en hen zo straffen (schuldinductie).

Zelfmoord: waarom en waardoor?

Die motieven zijn niet allemaal even merkbaar voor de anderen. Als de suïcidale persoon zwijgt, wordt het moeilijk en moet je het ‘aanvoelen’. Als het je aangedane partner betreft, dan kan de spanning ook oplopen als het onbespreekbaar blijkt door de afwerende houding. Het is dan goed om hulp in te schakelen voor praktische steun en deskundig advies. Ik wijs op de LLOVERS-methode die ik in het boek bespreek. Dat dat niet altijd drama’s voorkomt, blijkt uit de gevalsbeschrijving uit het eerste blog. Maar niemand kan het onmogelijke doen. Mensen die écht suïcidaal zijn, vinden altijd ergens een kans.

Tenslotte deze tip
Een handige tip is deze website: de zelfmoordpreventiehulplijn: 0900-113 http://www.113online.nl/

In mijn boeken ga ik op het onderwerp uitgebreider op dit alles in: www.steflinsen-psychiatrie-partnerhulp.nl/boeken