Wat verandert er allemaal in de GGZ?

Wat verandert er allemaal in de GGZ? Samengevat gaat het om ambulantisering, de institutionalisering en de decentralisering. Klinkt heel deftig allemaal, maar wat betekent het?

In de GGZ is bedden afbouw allang gaande en de overheid streeft naar een derde deel minder bedden tot 2017 (ten opzichte van 2008). De koers voor de toekomst is de behandeling meer thuis te geven en GGZ- opnames zo kort mogelijk te houden. In vergelijking met andere Europese landen heeft Nederland veel bedden (overigens hebben België en Japan de meeste). De Nederlandse overheid wil toe naar het Europese gemiddelde.

Wat verandert er allemaal in de GGZ?

Ambulantisering is hier het sleutelwoord. Reguliere GGZ-instellingen hebben zogenoemde (F)ACT-, PIT- of IHT- teams opgericht (respectievelijk: (Functie) Assertive Community Treatment; Psychiatrisch Intensieve Thuiszorg; Intensive Home treatment). Doel is om een fijnmazig net van laagdrempelige, multidisciplinaire hulp in en vlakbij huis te realiseren. Er wordt ook bezuinigd bij de zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen maar ook bij de kinder- en jeugd hulpverlening. De pgb budgetten worden nu via de Sociale Verzekeringsbank uitbetaald om allerlei bureautjes er tussenuit te halen, die vaker frauduleus bleken.

De gemeenschappelijke noemer onder dit beleid is ‘zo veel en zolang mogelijk thuis’ en dus zo kort mogelijk opgenomen als dat toch nodig is. Thuis wordt de norm, de opname de uitzondering.  Mede door de bezuinigingen wordt dit beleid snel uitgevoerd.  Veel hulpverleners en anderen vrezen ongelukken vanwege de korte bestuurlijke en praktische aanpassingstijd. Er zijn ook zijn er zorgen over de kwaliteit straks na alle hervormingen. Onderstaand bericht is van 22 september 2014, maar nog steeds actueel (in de praktijk is er nog weinig winst).

“Uit een meldactie van het Landelijk Platform GGZ blijkt dat de normen voor wachttijden voor een intakegesprek en voor een behandeling bij de gespecialiseerde ggz ruimschoots worden overschreden. 45% van de respondenten geeft aan dat ze langer dan de ‘Treeknorm’ van 6 weken moeten wachten op een behandeling. 21% van de respondenten geeft zelfs aan dat ze langer dan 4 maanden moeten wachten op een behandeling.” (bron)

Alle gemeenten zijn bezig eigen afspraken te maken met de andere spelers. Een enorm gedoe en de bureaucratie wordt nu (voorlopig?) groter. Denk ook aan discussies over eigen bijdragen, meer eigen risico of versmalling van de basis -verzekering. Kortom de gevreesde macht van de zorgverzekeraars wordt groter. De onzekere afloop over de inperking van vrije artsen/hulpverleners – waardoor het kabinet bijna viel – loopt er ook nog doorheen.

In 2014 is indeling in de GGZ veranderd. Zie Schema 1 (bron)

Waar naar toe

Zoals vermeld in:  Help, de GGZ verandert! (E-book),  ISBN 978-64-91442-67-4

De criteria die bij verwijzing moeten gelden (wanneer, met wat, waar naartoe?) zijn voorlopig bepaald, maar die zijn nog niet in de praktijk getest. Het zijn: de zwaarte en ziekteduur (licht, matig, chronisch), de complexiteit, ziekteduur, gevaar, comorbiditeit, DSM classificatie (diagnose code).

Het is nu niet 100% doorgevoerd want 2014 was een overgangsjaar. Doel is dezelfde kwaliteit van zorg te realiseren voor minder geld. In 2017 moeten alle reorganisaties met hun geldstromen in de (G)GZ zijn aangepast. En de kinderziektes overwonnen.

Waarom deze mega reorganisatie?

Dat de gezondheidszorgkosten stijgen, merkt iedereen door de prijsstijging van de basiszorgpolis en de invoering van het eigen risico per 2008. Vanaf dat jaar is het eigen risico steeds verhoogd. Dat komt door de vergrijzing, de ontgroening van de bevolking, de ook de stijgende leeftijd en tenslotte de toegenomen medische behandelmogelijkheden. Op de oude voet doorgaan is onbetaalbaar. Er is nog meer over te zeggen, maar dat is te uitgebreid voor een blog.

Mijn mening?

Hervormen is nodig om de gezondheidszorg toekomstbestendig te maken. Maar zóveel veranderen, zo snel, mét kwaliteitsbehoud en óok nog 15% goedkoper, dat is vragen om een vierkante cirkel…

Mijn E-book hierover (23 blz voor € 2,50), kun je direct downloaden op deze pagina.