Vijf manieren om af te branden als je partner lijdt aan depressie, manie of psychose

“WILBO is een afkorting  die uitlegt waar partners van depressieve mensen last van hebben. Het betekent: Wanhoop, Isolatie, Loyaliteitsconflict, Belangentegenstelling en Overbelasting. Misschien herken jij – als partner van –  ze allemaal, misschien deels.

Afbranden

Door mijn langjarige ervaring in de ggz weet ik dat ‘WILBO’ veel voorkomt bij partners van depressieve, maar ook psychotische en manische patiënten. Door de depressie van je aangedane partner word jij onverwacht, ongewenst en vaak langdurig belast. Niemand is blij door het maandenlang onwelzijn van zijn of haar partner (want herstel van een depressie kost tijd). Die situatie roept allerlei tegenstrijdige gedachten en gevoelens bij je op.

Momenten van angst, verbijstering, verdriet, boosheid, schuld, hulpeloosheid en ‘het tussen twee vuren zitten’, herken je wellicht. Misschien vind je het moeilijk om hierover te praten met je aangedane partner of anderen (familie, kinderen, vrienden). Je aangedane partner maar ook jullie relatie komen in een ander daglicht te staan. De kwetsbaarheid komt naar voren en er zijn momenten van conflict of een emotionele kloof. Er kunnen ook intieme, intense momenten zijn waarin je onmacht met elkaar deelt, hoewel er op dat moment nog geen oplossing is. Tijdens de depressie is bovendien de vertrouwde intimiteit uit beeld en er komt in het begin vaak weinig voor in de plaats. Dat hoeft niet zo te blijven. Als er kinderen in jullie gezin zijn, dan worden ook die geraakt en dat maakt het allemaal belastend en moeilijk.”
Zo start de inleiding van mijn boek “Help, mijn partner heeft een depressie!’’

Meer ervaringsboeken in het Nederlands over depressie, psychose en manische depressiviteit van patiënten of naasten en boeken van deskundigen vind je hier.  

Herken je dit WILBO-syndroom? Zit je er nog middenin? Vrees je opnieuw zo’n periode tegemoet te gaan?
Het WILBO-syndroom beschrijft de vijf manieren waarop je als partner (of naaste) afbrandt. Het is niet specifiek voor depressie, ook bij psychose of manie kan dit gebeuren. Zie daarvoor mijn boek “Help, mijn partner heeft een psychose!

Mijn beide boeken beschrijven de LLOVERS-methode om dat risico te beperken. In de komende blogs zal ik steeds kort elke letter van deze afkorting bespreken.

Kijk je liever naar video’s? Klik hier.