Twee praktische tussendoortjes: de zorgverzekering 2016 en het nieuwe voedingsadvies

Twee praktische tussendoortjes: de zorgverzekering 2016 en het nieuwe voedingsadvies, wel handig als voorafje voor het komende jaar. Een gaat over geld en een over eten. beide zijn noodzakelijk in het leven, zelfs onontkoombaar.

Ongeveer 4 ons groente en 4 stuks fruit en de wijzigingen in de basiszorgverzekering 2016

Ieder jaar bepaalt de overheid welke zorg onder de basiszorgverzekering valt. Hieronder zetten we de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij. Voor uw gemak staat ook de ongewijzigde inhoud van de basiszorgverzekering erbij.

Veranderingen basiszorgverzekering 2016

 Het eigen risico wordt €385.

 Kinderen betalen geen eigen bijdrage meer voor hoortoestellen. Bij volwassenen blijft de eigen bijdrage 25%.

 Behandelingen door een sportarts worden, na een doorverwijzing van de huisarts, vergoed vanuit de basiszorgverzekering.

 Vervolgonderzoeken na een NIPT-test in het buitenland met een positieve uitslag worden vergoed.

 Prenatale chirurgie bij open ruggetje: in 2016 wordt het opereren van foetussen met een open ruggetje onder bepaalde voorwaarden vergoed.

 Ruimere vergoeding voor medicijnen ter behandeling van chronische hepatitis C.

De volgende zorg valt ook in 2016 weer onder uw basiszorgverzekering

 •  Behandelingen in het ziekenhuis
 •  Een consult bij de huisarts
 •  Kraamzorg en verloskundige zorg
 •  De meeste hulp- en geneesmiddelen
 •  Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 •  Tandheelkundige zorg en fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar
 •  Tandheelkundige chirurgische zorg en kunstgebit
Huisartsbezoek: wel of geen eigen risico?

Een bezoek aan de huisarts wordt vergoed door de basisverzekering en heeft geen invloed op uw eigen risico. Totdat er gebruik wordt gemaakt van de kennis van een externe partij, zoals een specialist, ziekenhuis of laboratorium. Hoe zit dat?

 Bloedonderzoek

We nemen als voorbeeld een bloedtest. De assistente van de huisarts neemt bloed bij u af en stuurt de bloedbuisjes naar het ziekenhuis. Daar wordt het bloed onderzocht en binnen enkele dagen komt de uitslag terug.

 Kennis van ziekenhuis noodzakelijk?

Hoewel u tot op dat moment alleen in aanraking bent geweest met de huisarts, heeft deze voor de uitslag van het bloedonderzoek gebruikgemaakt van het laboratorium van het ziekenhuis. En het ziekenhuis valt wél onder uw eigen risico. Zo kan een bezoek aan de huisarts toch tot een betaling van eigen risico leiden. De bloedafname zelf valt overigens niet onder het eigen risico, enkel het onderzoek dat het laboratorium uitvoert.

De basisgedachte blijft eenvoudig: komt u direct of indirect in aanraking met het ziekenhuis, dan heeft dat gevolgen voor uw eigen risico. Bij twijfel kunt u altijd navraag doen bij uw huisarts of bij uw Serviceteam van Promovendum.

Wat betaalt u zelf bij de apotheek?

Apothekers krijgen steeds vaker klanten aan de balie, die het niet eens zijn met de rekening. Vooral de zogenaamde terhandstellingskosten stuiten op onbegrip. Ook is niet altijd duidelijk wanneer medicijnen zelf betaald moeten worden. Een uitleg is dan ook op zijn plaats.

Kosten medicijnen

Er zijn medicijnen waarvoor u een (wettelijk bepaalde) eigen bijdrage moet betalen. Die eigen bijdrage telt niet mee voor uw eigen risicobedrag en verschilt per medicijn. Een van de meest gebruikte medicijnen waarvoor zo’n eigen bijdrage geldt zijn ADHD-medicijnen.

Terhandstellingskosten

Naast eventuele kosten voor de medicijnen zelf, betaalt u bij de afname van medicatie ook voor de service van de apotheek. Bijvoorbeeld voor het controleren of het recept samengaat met andere medicijnen die u gebruikt en uitleg over de werking. Richtlijnen voor deze terhandstellingskosten zijn:

 •  €12 voor de afname van een medicijn dat u voor het eerst (sinds 12 maanden) nodig hebt.
 •  €6 per keer voor de afname van een medicijn dat u al eerder via de apotheek heeft ontvangen.
 •  €30 voor een medicijn dat u buiten kantoortijd nodig heeft.

Heeft u iedere week dezelfde medicijnen nodig? Dan gelden andere tarieven. Ook geneesmiddelen die de apotheek moet voorbereiden, vallen buiten de standaardkosten. Deze tarieven kunnen per apotheek verschillen.

Gevolgen voor uw eigen risico

Geneesmiddelen die binnen de vergoeding van de zorgverzekering vallen, hebben geen effect op het eigen risico. We hebben het dan over preferente geneesmiddelen, oftewel voorkeursgeneesmiddelen. Niet-preferente geneesmiddelen worden wel verrekend met het eigen risico. Dit geldt ook voor de servicekosten van de apotheek. Deze kosten staan apart vermeld op de apothekersrekening.

Wijziging in 2016

Vanaf 2016 staan de kosten voor de eerste uitgifte van een medicijn niet meer apart op de factuur. In plaats daarvan worden alle diensten van de apotheek in één bedrag samengevat. Feitelijk verandert er hierdoor niets voor u. Ook dan worden deze kosten door ons vergoed, na verrekening van uw eigen risico.

Bron: www.promovendum.nl

———————————————————————————————————————–

Ongeveer 4 ons groente en 4 stuks fruit

Hoeveel groenten en fruit eet u per dag? De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid was: 2 ons groenten en 2 stuks fruit. Inderdaad wás, want steeds vaker gaan er geluiden dat dit niet voldoende zou zijn. Wat is dan de nieuwe norm en hoe krijg je gemakkelijk meer voedingsstoffen binnen?

Meer groenten en fruit

Engels onderzoek¹ toont aan dat 2 ons groenten en 2 stuks fruit te weinig voedingsstoffen bevatten om de gezondheid te bevorderen. Hoeveel gram is dan wel genoeg? De norm zou verhoogd moeten worden naar 375 gram groenten en 300 gram fruit per dag (voor uw beeldvorming: 1 kiwi weegt gemiddeld 75 gram).

Langer leven

Pas als je minstens de genoemde hoeveelheden groenten en fruit per dag eet, vermindert het risico op diverse ziektes. Denk hierbij aan beroertes, hartaanvallen en kanker. Ook laat het onderzoek zien dat deze hoeveelheid gezonde voeding bijdraagt aan een langer leven.

Hoe meer voedingsstoffen binnenkrijgen?

Er zijn diverse manieren waarop u meer voedingsstoffen kunt binnenkrijgen. Bijvoorbeeld door:

 1. Vers en gevarieerd te eten en bewerkt voedsel, bijvoorbeeld uit blik, zoveel mogelijk te vermijden.
 2. Goed op uw eten te kauwen: zo wordt het makkelijker voor uw lichaam om voedingsstoffen op te nemen.
 3. Verse smoothies, sappen of slow juices te drinken. Zeker een aanrader voor kinderen!

Wist u dat… slow juices extra veel voedingsstoffen bevatten? Een slow juice wordt gemaakt met een slowjuicer. Dit is een apparaat dat langzaam alle groente en fruit perst. Hierdoor blijven enzymen, mineralen en vitaminen maximaal behouden. Makkelijk slow juices in huis halen? Ze zijn ook online verkrijgbaar en kunnen zelfs bevroren worden thuisbezorgd. Frecious doet dat bijvoorbeeld.

Nieuwe richtlijnen

Op dit moment is het Voedingscentrum bezig met nieuwe richtlijnen op het gebied van goede voeding. Naar verwachting komen deze in november online. Ook wordt de Schijf van Vijf vernieuwd, waarbij de focus ligt op eetgedrag.

¹ Fruit and vegetable consumption and all-cause, cancer and CVD mortality: analysis of Health Survey for England Data. [ J Epidemiol Community Health. 2014]

 

Je kunt hieronder reageren op deze blog als je wilt.