Klassieke of moderne antidepressiva: wat is het best?

Als iemand écht depressief is, spreken GGZ-werkers van ‘vitale depressie’. De ernst varieert van matig tot zeer ernstig. Dat is een hele rij symptomen; hoe meer, hoe zekerder die diagnose. […]

Psychose- en depressieverschijnselen: een lastige combinatie

Psychose- en depressieverschijnselen: een lastige combinatie In het blog van 8 november heb ik het verschil en de overeenkomst uitgelegd tussen negatieve symptomen bij psychose en depressie. Psychose- en depressieverschijnselen: […]

Psychose- en depressieverschijnselen: een lastige combinatie

Depressieve verschijnselen komen vaak voor rondom een psychose-episode, die ook voor partners en andere naasten vaak slopend is. Met depressieverschijnselen erbij wordt het nog moeilijker, voor iedereen. Psychose- en depressieverschijnselen: […]