Een gezonde dokter – als rolmodel – is niet vanzelfsprekend (2)

Ik eindigde op mijn eerste blog over een gezonde dokter – als rolmodel – is niet vanzelfsprekend  op  4 augustus met:

“…de algemene sterftecijfers van artsen ten opzichte van de algemene bevolking lager waren, behalve voor zelfmoord. Hulpverleners, niet – artsen, scoorden op alle fronten iets beter.

Van alle universitair opgeleide mensen hadden artsen het hoogste zelfmoordcijfer, theologen het laagste. Verpleegkundigen en politieagenten zaten daartussen in.

Een gezonde dokter – als rolmodel – is niet vanzelfsprekend (1)

Arts worden duurt lang. Dat zijn – na het vwo – al gauw 10 jaar (huisartsspecialisatie 3 jaar, psychiater 4,5 jaar). Je hebt veel verantwoordelijkheid want het gaat over ziek en gezond, leven en dood. Onregelmatige, vaak lange werktijden. Je treft mensen in een afhankelijke situatie: ze zijn hulpbehoevend. Er kan veel op het spel staan,of die vrees kan bestaan. Soms zijn mensen eisend, maar is niks goed genoeg. Soms is er niks, maar willen mensen allerlei zaken die geen zoden aan de dijk zetten. Soms is het ernstig en willen mensen dat niet weten.  Of er is oneindigheid binnen de familie van de patiënt over hoe en wat.  Een arts heeft veel kennis en vaardigheden nodig.

Wat is, kan en doet een dokter? (2)

Dit is het 2e blog over Wat is, kan en doet een dokter?

De Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)

Een dokter (of andere hulpverlener) heeft goede bedoelingen en doet zijn best, bij alle patiënten, zonder aanziens des persoons. Dat is de dokter aan diens stand verplicht. Maar een dokter is niet resultaat verplicht wel zorg(vuldigheid)verplicht. Dan was elke dokter echt een tovenaar en zou de dood verbannen kunnen worden.

Wat is, kan en doet een dokter? (1)

Twee berichten in de wetenschapsbijlage (NRC op 14 maart) troffen mij.  Wat is, kan en doet een dokter?  beide berichten gaven samen een tegenstrijdig beeld. Het eerste bericht ging over de allang bestaande historische regionale verschillen (in Europa) wat betreft zelfmoordcijfers. Cijfers die teruggaan tot 1897 werden aangehaald en het eventuele verband met de regionale…

De zorgverzekering en de dreigende schrapping van de vrije artsenkeuze (art. 13 ZVW).

Minister Schippers heeft dit plan of proefballontje gelanceerd en dat is een onzalig idee.Er is ook een pil om de pijn te verzachten,  maar die heeft een bijsmaakje. Lees dit bericht erover: http://www.nu.nl/politiek/3795200/patient-kan-zelf-huisarts-blijven-kiezen.html Wilna Wind van de patiëntenfederatie NPCF zegt in een eerste reactie dat het heel belangrijk is dat de keuzevrijheid voor de patiënt…