Slecht behandelbare schizofrenie: welke medicatie is het best?

Slecht behandelbare schizofrenie: welke medicatie is het best?  Een belangrijke praktijkvraag. Slecht behandelbaar wil zeggen dat de psychose niet onder controle is en de zelfredzaamheid van de patiënt daaronder lijdt, na gebruik van minstens 2 verschillende middelen. En dan heb ik het nog niet over de belasting voor jou als partner en andere naasten. Het eerste blog van 8 november is nuttig om te (her)lezen.

Schizofrenie is een chronische aandoening met perioden van psychoses, die per definitie onvolledig herstellen. Geneest de psychose wel volledig, dan is het geen schizofrene psychose geweest.

Meta-analyse* over diverse antipsychotica bij slecht behandelbare schizofrenie

De samenvatting te vinden op de website van het ncbi(maart 2016). De onderzoekers wilden weten of de huidige norm ‘clozapine bij moeilijk behandelbare schizofrenie’ wel zo solide is. Maar wat is moeilijk behandelbare schizofrenie?

We bedoelen dan dat 2 verschillende antipsychotica die voldoende lang, voldoende gedoseerd en gecontroleerd de psychose niet onder controle gekregen hebben (in remissie gegaan, of in gewoon Nederlands ‘verbleekt’). Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Patiënten uit deze groep hebben vaak ook andere ziekten, vaak een ongezonde leefstijl en een slechte conditie. Eén ‘schuldige’ aanwijzen is niet zo gemakkelijk.

In het hele onderzoek werden eindconclusies getrokken over 5172 patiënten; een fors aantal. Conclusies over verschillende antipsychotica werden getrokken én ook over de groep oude/ klassieke ten opzichte van moderne antipsychotica. Maar al die conclusies waren niet keihard, het ging om trends, aanwijzingen.

Slecht behandelbare schizofrenie: welke medicatie is het best?

De einduitkomst is dat er te weinig hard wetenschappelijk is om clozapine als hét medicijn te zien bij slecht behandelbare schizofrenie. Clozapine is globaal gezien (werking, bijwerking enz.) niet zoveel beter dan moderne antipsychotica; eigenlijk nogal hetzelfde. Ze opperen nog de mogelijkheid dat misschien te lage clozapine doses worden gebruikt in onderzoek waardoor dit middel niet goed genoeg uit de verf komt, maar zeker is dat nu nog niet. Kortom meer kritisch onderzoek is nodig.

Moeilijk he? Het komt dus neer op goed kijken en luisteren naar de patiënt en diens ziekte(n) geschiedenis. En natuurlijk naar de naasten, want psychose is en blijft een grote last, ook voor de naasten.

Uitgebreidere uitleg over psychosesymptomen vind je in mijn boek Help, mijn partner heeft een psychose! Op mijn website kun je hiervan een aantal hoofdstukken gratis downloaden. Behoefte om te reageren? Zeker doen!