Een korte uitleg over: Partnerhulp

Zie ook psychiater prater video’s waar ik dit allemaal bespreek.

Met mijn website met informatie, 4 boeken en de psychiater prater video’s hoop ik de het beter hanteerbaar te maken voor de  ‘partners van’

Partnerhulp  en (mantel)zorg door naasten krijgt steeds meer aandacht in de gezondheidszorg en dat is ook hard nodig!

De dúbbele vergrijzing (en de  samenhangende ‘ontgroening’) is een belangrijke maar niet de enigste, oorzaak; meer oude mensen en meér hoóg bejaarden. 

Een mooi voorbeeld van de impact van mantelzorg – ook met cijfers onderbouwd – vind je in dit artikel:
Bron: Ook de naasten van een ggz-patiënt hebben steun nodig | medischcontact