Op zoek naar evenwicht met psychotherapie (bij depressie, psychose, angst enz.) (1)

Inleiding: Wat is psychotherapie?

Een psychotherapie werkt met behulp van een methode om een hulpvrager-patiënt probleem-verlichting te bieden. Op zoek naar evenwicht met psychotherapie (bij depressie, psychose, angst enz.) kan lang duren omdat er van alles en nog wat ‘te koop is’. In dit bloen het volgende blog leg ik het uit met een simpele tekening.

Op zoek naar evenwicht met psychotherapie (bij depressie, psychose, angst enz.)

Er zijn meerdere soorten psychotherapie die allemaal hun eigen voor- en nadelen hebben. De psychotherapie moet passen bij het probleem en de persoon van de hulpvrager-patiënt. Een professionele hulpverlener maakt na de kennismaking-intakefase een gemotiveerde keuze voor een bepaalde methode in overleg met de hulpvrager-patiënt.
Elke psychotherapie is zinloos als de hulpvrager-patiënt niet de handen uit de mouwen steekt. Psychotherapie is geen ‘magie’ door een therapeut die iemand passief ondergaat. Als je aangedane partner dus psychotherapie wil dan moet hij aan het werk samen met de therapeut.

Hoe werkt psychotherapie? De werkwoordenachthoek

Voor iedereen geldt: als je goed in je vel zit, is er een evenwicht tussen de werkwoorden in onderstaande ‘werkwoordenachthoek’ en je zit hierin dan goed in het midden. Wat je doet, denkt, durft , kunt, mag, moet, voelt en wilt in de diverse sociale rollen (partner, werknemer, student, scholier, buurman, familielid enzovoort) ‘klopt’. Er zijn geen onderlinge tegenstrijdigheden.

werkwoordenachthoek2

Zit je niet goed in je vel, om wat voor reden dan ook, dan ben je uit evenwicht. Als dat lang genoeg duurt dan heeft dat gevolgen (disbalans en overbelasting). Dat uit zich in lichamelijke of mentale klachten, bijvoorbeeld stress. Mentale klachten zijn dan spanning, druk, angst, somberheid of verwarring met mogelijk labiel gedrag en dito stemming tot gevolg. (Lichamelijke klachten zijn ook mogelijk, zoals vage – onverklaarde – pijn en functiebeperking van gewrichten of botten, darmen of maagproblemen, verhoogde bloeddruk).

Elke psychotherapie probeert deze dan ontstane puzzel te ontrafelen, als er tenminste hulp gezocht wordt. De behandelaar (therapeut) en de betrokken hulpvrager (patiënt) beschrijven eerst samen hoe het probleem in elkaar zit. De manier waarop de diverse psychotherapieën dit doen, verschilt; een stijl- en accentverschil.

Kortom: Wat speelt er wel en wat niet? Wat heeft verband met wat? Wat is de hoofdzaak? En dan een antwoord vinden op de vraag: ’Hoe kom je ervan af?’ Daar gaat het tenslotte om.

Hoe zoek en vind je de goede psychotherapie en therapeut?

Over de diverse therapieën is informatie te vinden op internet. Je verdwaalt makkelijk in het ‘internetbos.’ Mijn advies: begin bij een goede ‘portal site’ (beginpunt) voor betrouwbare informatie. Dat is de website van de Nederlandse Vereniging van Psychotherapie, de NVP (www.psychotherapie.nl). Daar staat informatie over de diverse psychotherapieën, de opleiding van psychotherapeuten en de kwaliteitsbewaking. Je vindt er ook links naar psychotherapieverenigingen die door de overheid zijn erkend. Bij die verenigingen vind je ook namen van psychotherapeuten.

Vindt je deze uitleg nuttig? Laat het me weten. Reageren kan hieronder en kijk op de NVP-site.