Is de maatschappij geestelijk (on)gezond? 8 Redenen

 

Is de maatschappij geestelijk (on)gezond? 8 redenen kan ik bedenken

 

In het vorige blog [link] besprak ik oorzaken van psychische klachten; de genetica, de karakterkenmerken en (pijnlijke) ervaringen.
Verworven pijnlijke ervaringen kunnen ook leiden tot psychische klachten, waarvan de prognose sterk door leefwijze en sociale factoren wordt beïnvloedt.

 

De laatste jaren horen we méér over psychische klachten, ziektebeelden en incidenten erover..

Ik noem acht redenen.

1. Economische kosten/risico’s van álles bepalen nu alles bij bijna elke discussie. Een tijdgeest ding. Of het nu gaat over defensie of ggz of …
Tussen 2014 en 2017 werd 30% van de ggz bedden geschrapt, met meer ambulantisering (hulp dichter bij thuis), maar dat ging ongelijk.
Per saldo is er mínder ggz capaciteit ambulant ‘voor in de plaats gekomen’. Dat leidt tot meer noodgevallen die op overgebleven ggz bedden belanden.
De ‘concurrentie om ggz bedden’ is groter en veel tijd zit vaak in ‘naar een bed zoeken’ en er (ambulant) ‘het beste van maken’ als dat ggz bed ontbreekt.
Meer informatie over de GGZ reorganisatie in mijn kleine e-book Help, de ggz verandert!

2. Sociale werkplaatsen zijn verdwenen en die mensen moeten via de quotum wet in gewone arbeidsplekken instromen, maar dat vlot niet erg.

3. (Klinisch)  ggz werk werd zwaarder. Mede daardoor is er personele krapte. Een mix van personeel gebrek, bezuiniging, ziektewet, uitstroom, scholingsbehoefte, afbranden.

4. De zorgverzekeringswet [zvw] bepaalt dat zorgverzekeraars zorg inkopen, op kosten en kwaliteit letten (maar ze kunnen geen ‘strafmaatregelen’ opleggen zoals de inspectie).
In reactie op de zorgverzekeringwet was er een enorme GGZ fusie golf. Nu zijn er regionale grote monopolisten die verdeeld over meerdere locaties een breed palet aan ggz zorg bieden. Daarnaast kleinere selectievere instellingen en zelfstandige praktijkhouders. Grote organisaties hebben meer bureaucratie (die door de zvw fors is vergroot sowieso) met kans op vervreemding bij ggz werkers. Wachttijden nemen toe en patiënten, naasten, huisartsen en gzz werkers (in deze volgorde) hebben er last van.
Het imago van de ggz is slecht, wat factor 3 weer verzwaart voor de individuele werkers.

5. Allerlei zorg incidenten haalden het nieuws de laatste jaren. In de ggz maar ook bij de wijk- , verpleeghuis- en algemene ziekenhuis zorg. Lees hier , maar is er meer te vinden.

6. We hadden een forse economische crisis, die startte in 2008, wat leidde tot lang bezuinigen. Dat terwijl de zorgbehoefte toeneemt want de bevolking vergrijst.
Het is al tientallen jaren internationaal bekend dat t.t.v. crises zelfmoord cijfers stijgen en ten tijde van economische voorspoed gebeurt het omgekeerde. Lees hier.

7. Beschikbaarheid en gebruik van roesmiddelen is gestegen en ‘normaliseert’ zo lijkt het. Roesmiddelen kunnen psychische klachten veroorzaken of verergeren. Lees hier.

8. Anderzijds: er is een óvervloed aan informatie over álles. Ook over goede en gezonde dingen, tips, behandelingen (ook ggz onderwerpen).
Dat vinden en gaan doen en volhouden is wat anders.
Basale gezonde dingen zijn niet zo moeilijk qua kennis, het verankeren in gedrag blijkt wat anders en veel mensen verdwalen er ook in.
Het gaat vooral om ‘in de plaats van’ leren doen, niet ‘afleren’. Enkele basale dingen goed blijven doen in je dagelijkse leven scheelt op de lange duur veel qua gezondheid.
Allerlei informatie daarover vind je hier. Die beloning komt langzamer en dt maakt borging van dat gezonde gedrag moeilijker.
Zie ook mijn e-book Goede Geestkracht houdt je gezond!

 

Wat kun je wel doen, zonder te verdwalen?

De genoemde redenen verklaren waarom we vaker (ongunstig) en meer hóren over de (g)gz.  Daardoor ontstaat de indruk dat er méer ggz klachten zijn dan vroeger.
Ikzelf denk dat het voorál zit in de reorganisatie zaken. Een simpele toveroplossing is er niet maar als ik hem heb, dan …

Wat ik wel heb is een praktische insteek om de problemen waar je tegen loopt zelf aan te pakken.
Vanuit de steungedachte schreef ik Help, mijn partner heeft een depressie!  en Help, mijn partner heeft een psychose!

Tenslotte nog mijn YouTube kanaal

Wat vindt jij van mijn 8 redenen?