Een goed gesprek over iets moeilijks is niet makkelijk

Het vorige blog ging over het probleem van slecht onthouden informatie uit hulpverlenings-gesprekken. Ik spitste dat toe op laaggeletterde patiënten. Maar dat verschijnsel doet zich echt niet alleen bij hen voor, alleen vaker en erger bij hen. Een goed gesprek over iets moeilijks is niet makkelijk.

Bron: www.steflinsen-psychiatrie-partnerhulp.nl

 

Een goed gesprek over iets moeilijks is niet makkelijk


In mijn freelance werkervaring (ik werk steeds tijdelijk bij diverse soorten instellingen). Ik tref dus vaak nieuwe patiënten die ik niet (lang) ken. Relatief vaak zijn dat laagopgeleide mensen. Die zijn niet allemaal laaggeletterd. In het algemeen wordt tegenwoordig minder gelezen. Teken- of ander uitlegmateriaal is vaak afwezig of niet actueel. Dat is een knelpunt. Als er materiaal is, is dat vaak leesvoer. Laaggeletterden kunnen daar nauwelijks iets mee. Videomateriaal of infographics zouden helpen. Maar dat is meestal nog toekomstmuziek.

Citaat: “..zes communicatiestappen voor een beter begrip van mondelinge informatie aan laaggeletterden.

  1. Vertraag je tempo, spreek langzaam en check de gezondheidsvaardigheden van de patiënt.
  2. Gebruik spreektaal en geen vakjargon.
  3. Laat plaatjes zien of tekenvoorbeelden.
  4. Beperk je tot de meest belangrijke informatie, doseer de informatie en herhaal de instructies.
  5. Gebruik de ‘vertel mij’- of ‘laat mij zien’-aanpak om te zien of de patiënt het begrepen heeft.
  6. Wees respectvol en sensitief, want patiënten schamen zich voor hun laaggeletterdheid. Dit zal patiënten stimuleren mee te denken over hun eigen gezondheid.”

[Bron: http://www.nvdv.nl; NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR DERMATOLOGIE EN VENEREOLOGIE | VOLUME 26 | NUMMER 07 | AUGUSTUS 2016 ]
 
Daar komt nog bij dat gesprekken over mentale klachten of ziekten extra lastig zijn, omdat er zo’n stigma op zit. Zie ook o.a. mijn vorige blog Stigma een oude spook met nieuwe make-up.
Schaamte in allerlei vormen speelt mee.  Mensen zijn gespannener, kunnen zich snel aangevallen voelen. Verhelderingsvragen hebben vaker dat effect zo valt mij op. Of de aanvaarding van het slechte nieuws: “je hebt een depressie/ psychose/ paniekstoornis/ verslaving kwetsbaarheid”, beperkt of vervormt de luistervaardigheid. Mensen neigen dan tot het onthouden of destilleren van zwart-witte boodschappen. De echte boodschappen zijn vaak grijs, genuanceerd.


Wat zijn jouw ervaringen hiermee?

De bovenstaande werkwoorden achthoek ontwikkelde ikzelf en vind je in mijn boek Help, mijn partner heeft een psychose! & Help, mijn partner heeft een depressie! Die gebruik ik om het hoe, wat en waarom van psychotherapie uit te leggen. Meer uitleg daarover vind je in mijn blog Op zoek naar evenwicht met psychotherapie bij depressie, psychose, angst, enz.

Vind je die achthoek handig?

Reageer hieronder als je wilt.