Film!

Film!

Een film maken over depressie en hoe dat was voor ‘partners van’ en de invloed op het leven en de relatie.

Ik wil over mijn boek ook een aantal korte filmpjes maken, o.a. over het risico op het WILBO syndroom voor de partner van een depressieve persoon, de LLOVERS methode om dat risico te beperken. Wat een depressie is, welke behandelingen er zijn en wat die inhouden. Over activering, lichttherapie, bewegen en slaap deprivatie en de verschillende soorten medicatie. Enkele filmpjes over de diverse psychotherapieën.  De hoofdlijn op deze beslisboom is ook een mooie kapstok om een zo’n filmpje mee te vullen.

Depressieve stoornis

Bron: www.medicijnen-op-maat.nl

Tenslotte over praktische hulp buiten de GGZ (zoals thuishulp/ woon ondersteuning, schuldhulpverlening). Ik wil het aanschouwelijk, duidelijk en drempelverlagend laten zijn om vragen te (gaan) stellen, bijvoorbeeld aan de eigen huisarts. Hoe denk jij hierover? Als je dingen mist in  de bovenstaande opsomming, wil je me dat dan melden? Dan kan ik dat meenemen in de het denken over de opzet ervan. Ik kan bijvoorbeeld iets opnemen over de comorbiditeit bij depressie die heel veel voorkomt. Cijfers variëren van 14 tot 61 %! We hebben het dan vooral over angststoornissen en verslavingen (waarvan alcohol en/of slaap en kalmeringstabletten de belangrijkste zijn).

Ik heb nog een grootser plan/wens/gedachte: Een documentaire van 50 minuten over partners van depressieve mensen. Een film om te informeren en om het uit de taboe sfeer te halen. Ik wil partners van verschillende achtergronden telkens 5 vragen stellen over de depressie van hun aangedane partner. Die laatste wil ik er ook wel in betrekken, maar niet als hoofdpersoon.

Wat vind je van deze vorm, deze vlog serie die per 5 september 2017 wekelijks gepubliceerd wordt via YouTube? Dit is het uiteindelijk geworden. https://www.youtube.com/watch?v=-r3Ig6cqVkY (Vlogserie de Psychiater Prater)

Een vervolg id.m.v. webinars waarop je kunt inschrijven overweeg ik ook, als dit initief gunstig wordt ontvangen. Als je ideeën hierover hebt, laat het me weten!