Waardoor ontstaat eenzaamheid (een ongezond gevoel)?

tweetDeze blog over eenzaamheid heb ik geschreven vlak voor mijn (dit jaar late) zomervakantie. Allerlei werk had ik af en de dagen voor vertrek was het allemaal wat meer ontspannen, meer in vakantiestemming en ‘mentaal survend’ kwam dit thema bovendrijven. Deze pakkende tweet hiernaast vond ik via internet.Als jouw partner last heeft van psychische klachten zoals depressie of psychose, dan loopt deze en jijzelf meer kans op sociale isolatie. Dat is niet hetzelfde als eenzaamheid, maar vormt wel een risico.

Eenzaamheid: wat is dat?

Eenzaam op een groot festival waar iedereen lol heeft, is dat mogelijk? Jazeker! Alleen zíjn is niet alleen vóelen. Wikipedia zegt: “Wie last heeft van eenzaamheid hoeft zeker niet geïsoleerd te zijn. Het is een gevoel, geen situatie…. Uit onderzoek blijkt dat het in Nederland de afgelopen dertig jaar (zeer) licht is afgenomen.

Dat lijkt positief, maar het aantal van anderhalf miljoen mensen in Nederland dat zich ernstig eenzaam voelt, is nog steeds enorm. Het verschijnsel dat mensen alleen zijn en zich alleen voelen, lijkt in de westerse geïndividualiseerde maatschappij  toe te zullen nemen, gezien de groei van het aantal alleenstaanden. Het komt onder mensen van alle leeftijden voor.

In 2012 gaf bijna 40 procent van de bevolking van 19 jaar en ouder aan eenzaam te zijn. Ruim 8 procent voelt zich sterk eenzaam (Gezondheidsmonitor 2012 van GGD’s, CBS en RIVM).” (https://nl.wikipedia.org/wiki/Eenzaamheid)

Waardoor ontstaat eenzaamheid?

Wikipedia geeft een plausibele verklaring: “Verstoringen in het levenspatroon vormen vaak de aanleiding…. Omstandigheden als het moeten wennen in een nieuwe baan, beëindigen van een relatie, het krijgen van een kind, het verhuizen van familieleden of vrienden, of het overlijden van naasten, maar ook kleine verstoringen kunnen tot gevoelens van eenzaamheid leiden. Ook verstoring van het levenspatroon op jonge leeftijd, bijvoorbeeld door ziekenhuisopname of afwezige en ontoereikende ouders, hoort hiertoe. Wie er niet in slaagt na een verstoring weer een bevredigend levenspatroon op te bouwen, kan hardnekkige gevoelens van eenzaamheid houden.”

Wat te doen tegen eenzaamheid? Da’s niet zo eenvoudig

Eenzaamheid is niet makkelijk te doorbreken. Doe maar eens deze kennistest over eenzaamheid die ik vond op LinkedIn. Verrassende resultaten daarbij. Opvallend is dat ouderen die zich niet zo bewust zijn van hun eenzaamheid, het bij hen ter sprake brengen – zónder daarbij meteen oplossingen aan te dragen – leidt tot bewustwording van het probleem, ontmoediging en toename van eenzaamheid!  Eenzame mensen met elkaar in contact brengen (lotgenotencontact) leidt tot verergering van het probleem!  Het advies van http://www.eenzaamheid.nl/: blijf actief!

Langdurige eenzaamheid is ongezond. Aangetoond is dat mensen die last hebben van eenzaamheid een verminderde afweer hebben. Eenzaamheid wordt in verband gebracht met verschillende ziektebeelden, waarvan depressie het opvallendste is. Hulp in de vorm van uitjes en afleiding blijkt niet effectief. Dat geldt overigens voor de meeste van de geboden hulp bij eenzaamheid. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat hulp bij het verminderen van gevoelens van eenzaamheid vrijwel alleen zinvol is als mensen leren zichzelf en anderen anders te zien.

Psychische klachten (zoals depressie, angststoornissen en psychose) leiden tot een grotere kans op hart- en vaatziekten of verergeren die. Eenzaamheid doet ertoe: persoonlijk en maatschappelijk. Als jouw partner psychische klachten heeft, kan ik me goed voorstellen dat je behoefte hebt aan ‘gewoon’ sociaal contact. Even weg van alles wat met psychische klachten te maken heeft. Maar misschien voel je je schuldig, bezwaard om dat te doen. In mijn boeken Help, mijn partner heeft een depressie! en Help, mijn partner heeft een psychose! beschrijf ik het vijfvoudige afbrandrisico wat jij als partner loopt (het WILBO-syndroom) en de 7-punts LLOVERS-methode om dat risico te beperken.

Ten slotte

In het volgende blog ga ik in op karaktereigenschappen en eenzaamheid. Als je nu al wilt reageren dan kan dat hieronder.