Een korte uitleg over: Depressie

Zie ook psychiater prater video’s waar ik dit allemaal bespreek.

Depressie ontstaat vaak sluipend door een stapeling van stress en tegenslagen.

Als de sluipende verslechtering al langer bestaat, kan die versnellen door nieuwe tegenslagen.

Op een bepaald moment ‘knakt er er iets’ merkbaar voor jezelf of je naasten.
Je bent écht uit je gewone doen, denken en voelen.


De ernst varieert tussen mensen, maar ook vaak  in de loop der tijd bij dezelfde persoon (‘golvend verloop’).

Het verloop – zowel in postieve als negatieve zin – wordt beïnvloedt door verandering van (on)gunstige psychosociale omstandigheden.

Díe omstandigheden slim beïnvloeden heeft dus zin.


Depressie kenmerkt zich door teveel aan: (er is veel variatie mogelijk in de klachten mix)

  • angst, passiviteit, pessimisme, schuldgevoel, schaamte, (doorlopende) slechte stemming, terugtrekking, tobben, vage lichemelijke klachten, zelfdodingsgedachtes

en te weing:

  • activiteit, concentratie, energie, eetlust, interesse (in anderen en hobbies bijv.), hoop, optimisme, seksuele lust

Bij ernstige depressie kunnen oook psychose verschijnselen voorkomen

Behandeling bestaat uit activering(!), (een vorm van) psychotherapie en/of (op persoonlijke maat gemaakte) medicatie