De veranderingen in de zorgverzekering (ZVW) in 2015

Er is vaak kritiek op de GGZ te horen en ik vrees dat het meer zal worden. De veranderingen in de zorgverzekering (ZVW) in 2015 wil zeggen bezuinigingen, productie druk, wachtlijsten, gehaaste en moeilijk toegankelijke hulpverleners. Over de almacht van de verzekeraars, die het onpersoonlijke zeker bevordert, standaardisering en protocollen  wordt te weinig gerept. Het is ook ingewikkeld en voor buitenstaanders lastig te snappen. GGZ (en andere!) instellingen zitten in de geld houdgreep. Zij maakten al veel efficiëntie slagen de laatste 10 jaren en de vraag naar GGZ is ook fors gestegen de laatste 10 jaar. Die druk (en het effect ervan) ervaren niet alleen psychiaters.

De veranderingen in de zorgverzekering (ZVW) in 2015

Door de crisis/bezuinigen is empowerment belangrijker dan ooit voor ptn en hun netwerk. U MOET MEER ZELF GAAN DOEN. Daarom mijn boek ‘Help, mijn partner heeft een depressie!’
dat half november verschijnt en het gekoppelde eBook ‘Help, de GGZ verandert!’  
www.steflinsen-psychiatrie-partnerhulp.nl/boeken. 

Ik kom geen collega’s tegen die deze ontwikkelingen allemaal fantastisch vinden. Maatschappelijk gezien heeft de GGZ een probleem qua imago bij beleidsmakers.
Alle patiënten in de complexe zorg circuits zitten in een gordiaanse knoop. Ze zijn de simpele protocollen voorbij, maar dat is wel wat steeds meer wordt opgedrongen.Dat maakt het moeijker om blij dit werk te blijven doen. Kun je ‘niet blij’ patiënten helpen (en inspireren)??

Ik ben groepstherapeut (en dat heeft me verrijkt, ik kan het iedere psychiater aanraden om een psychotherapie opleiding te doen bij een vereniging) en doe ook leertherapieën voor psychiaters in opleiding. Als ik hoor hoe pover hun psychotherapieopleiding nu is geworden, dan beklaag ik hen. Ik zelf heb altijd psychotherapie gedaan en daar een principieel punt van gemaakt. Laatste 10 – 15 jaar is er veel methodologisch goed onderzoek gekomen over psychotherapie zin en effect bij diverse — ook ernstige — stoornissen.

Zie bijvoorbeeld het promotie onderzoek van David Bernstein (nu prof. psychologie in Maastricht) bij psychopathie lijders in TBS klinieken, waarbij blijkt dat na 7 jaar strak protocol schema therapie er echt iets goeds gebeurt… En wat is het resultaat van al die vakinhoudelijke inspanningen?

Zie ook het recente Volkskrant artikel van o.a. Kaasenbrood: http://www.volkskrant.nl/opinie/psychische-stoornissen-zijn-duur-om-te-behandelen-maar-duurder-om-te-negeren~a3760976/

GGZ organisaties onder elkaar moeten het lobby spel goed leren spelen en afstemmen en zich niet laten uitspelen tegen elkaar. En waarom niet gewoon eens weigeren/ staken/ strijden?
Goed dat er nu vrijgevestigde psychotherapeuten zijn die contracten met zorgverzekeraars weigeren. Principieel niet aan het halsbandje willen lopen. Zelfrespect is ook wat waard zeggen we toch tegen patiënten.Zelfrespect is ook kiezen; soms wel soms niet iets doen/aanvaarden en vooral ons eigen vak blijven ontwikkelen.

20% Van de volwassenen krijgt ooit een depressie  en 54% van de Europeanen krijgt in zijn leven een psychische stoornis, zo blijkt uit Europa breed onderzoek. Het gaat dus ergens over.

https://www.steflinsen-psychiatrie-partnerhulp.nl/help-de-ggz-verandert/

Voor Vlaamse lezers: https://www.steflinsen-psychiatrie-partnerhulp.nl/hulp-en-wegwijzer-in-de-vlaamse-ggz/