De klassieke psychoses: schizofrenie, schizo-affectieve en bipolaire stoornis

De klassieke psychoses: schizofrenie, schizo-affectieve – en bipolaire stoornis hebben overeenkomsten en verschillen. In deze vlog uitleg over schizofrenie (kenmerkende beloop) met negatieve en positieve symptomen. Die verschijnselen kunnen ook voorkomen bij andere psychoses, maar de mix is anders. Er is een overlap tussen schizofrenie en bipolaire stoornis. In de video leg ik de grote lijn uit.

De basis regels voor herstel zijn bij alle psychoses hetzelfde: rust, reinheid en regelmaat: qua dag nacht ritme, eten, activiteiten enz. De soorten medicatie die gebruikt kunnen worden zijn ook hetzelfde en worden afgestemd naar behoefte en zoveel mogelijk in overleg. Als het zonder medicatie kan, mooi. Bij ernstiger ontregelingen (zeker als gevaar ontstaat voor de persoon zelf, de omgeving of anderen) is dat niet altijd haalbaar.

De druk vanuit de omgeving (op behandelaren) om snel pillen te geven kan heel groot zijn, als de grenzen qua draagkracht bij de omgeving zijn overschreden. Dwang kan alleen  worden als er gevaar is, overlast alleen is onvoldoende argument. Dat is heel belastend voor de omgeving, maar het is vaststaande wet – en regelgeving die dat verbiedt (zelfbeschikkingsrecht).
Dat leidt vaker tot tweespalt tussen omgeving van de patiënt en hulpverleners omdat dat dat tegen hun gevoel van billijkheid ingaat, maar zelfbeschikkingsrecht gaat juridisch heel ver. Bij dwang wordt vaker een ‘een hypotheek’ genomen op de samenwerking met de patiënt.
Wrokgevoelens t.a.v. de hulpverleners. Dit blijft een lastig evenwicht. Eigen belang, behandel belang en gemeenschapsbelang gaan niet altijd samen.

Andere ‘zachte’ belangrijke herstel factoren

Het belang van sociale steun bij herstel en steun voor mantelzorgers (partner, kinderen) en preventie en aanpassing wordt besproken.

2e psychose video

Ik hoop dat deze informatie je helpt en steunt – ook als partner of andere naaste -.
Zo heb je een beter idee wat er mogelijk en kun je dat op een geschikt moment bespreken
met je aangedane partner of naaste (denk aan kinderen bijvoorbeeld) en misschien ook de behandelaar.

 

Meer info ook op mijn website

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit