Klassieke of moderne antipsychotica: welke hindert het denken het minst?

Het vorige blog van 3 januari ging over de beste medicatie bij bipolaire stoornis. Vandaag bespreek ik klassieke of moderne antipsychotica: welke hindert het denken het minst? Klassieke antipsychotica kwamen vanaf 1957 op de markt, de moderne antipsychotica vanaf ongeveer 1980. Globaal is er een verschil: de moderne hebben minder bijwerkingen dan de klassieke antipsychotica.…