Cannabis en kans op depressie of psychose; terechte zorg of overdreven?

Inleiding

Over cannabis (in al zijn varianten, zie https://nl.wikipedia.org) is veel te doen als het gaat om de risico’s op verslaving, psychische stoornissen, ondermijnde schoolprestaties enz.

Enerzijds hoor je: “Kom op het valt wel mee, relax man!”  Anderzijds: “Het is een onderschat middel met risico’s, zeker omdat de laatste 15 jaar de concentratie in de planten enorm is toegenomen. Gebruikers krijgen daardoor een veel grotere dosis binnen. Het is niet zónder risico’s, zeker niet bij dagelijks (meervoudig) gebruik.”

Wie heeft gelijk? Iedereen of niemand? Of ligt de waarheid weer in het midden?

 

cannabis

 

 

 

 

 

 

 

Bron: indepressie.nl

 

Cannabis en kans op depressie of psychose; terechte zorg of overdreven?

Zoals altijd is er te veel om op te noemen op internet. En daarna verzuip je in de informatie. Iedereen kent wel de Jellinek kliniek, een van de bekendste verslavingszorgklinieken in Nederland. Die zetten het kort op een rij. Toch zit er ook enkele keren ‘als’ en ‘maar’ in hun verhaal. Het gaat niet keihard de ene of de andere kant op.  Zowel over depressie als over psychose. Ik citeer:

“Kan cannabis een depressie veroorzaken?  In wetenschappelijke kring verschillen de meningen. Sommigen zijn van mening dat langdurig gebruik tot depressies kan leiden, anderen weer niet. Bij cannabisgebruik op jonge leeftijd lijkt er wel een oorzakelijke relatie met depressie te bestaan.

Het blijkt dat langdurig en intensief cannabisgebruik samenhangt met depressie en mogelijk ook met suïcidaliteit. Samengaan van intensief gebruik en depressie wil echter nog niet zeggen dat het gebruik van cannabis de oorzaak van de depressie is. Het kan ook zijn dat een andere factor (bijvoorbeeld ervaringen in de jeugd of genetische factoren) zowel ten grondslag liggen aan de depressie als aan het cannabis gebruik.” (https://www.jellinek.nl)

En wat betreft psychose? Ik citeer weer: “Cannabis heeft een dempende werking op het centrale zenuwstelsel. Volgens bepaalde onderzoeken …. is cannabis riskant voor personen die ooit psychotisch zijn geweest. Bij hen kan cannabis de psychose opnieuw oproepen. Hiervoor zijn twee verklaringen: Cannabis verhoogt … de hoeveelheid dopamine [dat is een van de chemische boodschapper stoffen in de hersenen, waarmee de zenuwcellen onderling informatie aan elkaar doorgeven].

Meer dopamine in de hersenen betekent meer overdracht van prikkels. [Dat kan bij gevoelige personen leiden tot meer verwardheid of her-opvlammen van de psychose]. Stel dat de betrokken persoon antipsychotica gebruikt (medicijnen tegen psychose) dan geeft dat ook risico’s. “Cannabis vermindert de werking van antipsychotica. Antipsychotica zorgen ervoor dat de hoeveelheid dopamine minder wordt, waardoor er minder prikkels worden doorgegeven. Hierdoor verminderen de symptomen van psychose.

Cannabis werkt de antipsychotica tegen, waardoor dit effect wordt opgeheven. Beide [cannabis en antipsychotica] hebben echter ook een dempend effect op de hersenen… Het gevolg … is dat er oriëntatieproblemen, moeheid en ernstige ademhalingsproblemen kunnen ontstaan.” (https://www.jellinek.nl)

Expert meningen

Voorzichtigheid in gebruik bij eerdere klachten van depressie of psychose is dus wijs. Om een nieuwe depressie of psychose te voorkomen helpen alle kleine beetjes. Het volgende blog hierover verschijnt op 24 mei.

In mijn boeken Help, mijn partner heeft een depressie! en Help, mijn partner heeft een psychose! https://www.steflinsen-psychiatrie-partnerhulp.nl/boeken/

ga ik hier uitgebreider op in.

Als je wilt reageren op dit blog dan kan dat hier.