Zelfmoord: waarom en waardoor? (4)

Dit 4e blog van de serie zelfmoord: waarom en waardoor? gaat over de verschillen tussen zelfmoord en zelfmoordpogingen. Is er iets bekend over pogingen tot zelfmoord? Jazeker! De verhouding in Nederland tussen het aantal zelfmoorden en het aantal zelfmoordpogingen wordt geschat op 1:600(!). Niet alle zelfmoordpogingen worden immers bekend bij hulpverleners. Het is niet zo…

Details

Zelfmoord: waarom en waardoor? (3)

Dit 3e blog van de serie zelfmoord: waarom en waardoor? gaat over de diverse typen zelfmoord. Twee typen van zelfmoord, of: is zelfmoord altijd gepland? Een ‘balanssuïcide’ betekent: het is willens en wetens gedaan. Een bewust, voorafgaand proces van afwegen en voorbereiden. Dat wil niet zeggen dat andere mensen daarvan wisten, vaak niet! Die andere…

Details

Zelfmoord: waarom en waardoor? (2)

Dit 2e blog van de serie zelfmoord: waarom en waardoor? gaat over de reacties van de buitenwereld op zelfmoord(pogingen). Het proces van zelfmoord verloopt in fasen en de buitenwereld is daarvan vaak slecht op de hoogte In de gevalsbeschrijving die ik in het eerste blog gaf, kwam dit duidelijk naar voren. Die fasen verlopen snel…

Details

Zelfmoord: waarom en waardoor? (1)

Dit 1e blog van de serie zelfmoord: waarom en waardoor? gaat over de schok bij anderen; de verbijstering, verdriet, angst of woede. Zelfmoord: waarom en waardoor? Als je depressieve partner met het thema zelfmoord worstelt dan hebben de naasten en ook jij als partner het zwaar. Zeer zeker als het eindigt in geslaagde zelfmoord, maar…

Details

Een gezonde dokter – als rolmodel – is niet vanzelfsprekend (2)

Ik eindigde op mijn eerste blog over een gezonde dokter – als rolmodel – is niet vanzelfsprekend  op  4 augustus met:

“…de algemene sterftecijfers van artsen ten opzichte van de algemene bevolking lager waren, behalve voor zelfmoord. Hulpverleners, niet – artsen, scoorden op alle fronten iets beter.

Van alle universitair opgeleide mensen hadden artsen het hoogste zelfmoordcijfer, theologen het laagste. Verpleegkundigen en politieagenten zaten daartussen in.

Details

Een gezonde dokter – als rolmodel – is niet vanzelfsprekend (1)

Arts worden duurt lang. Dat zijn – na het vwo – al gauw 10 jaar (huisartsspecialisatie 3 jaar, psychiater 4,5 jaar). Je hebt veel verantwoordelijkheid want het gaat over ziek en gezond, leven en dood. Onregelmatige, vaak lange werktijden. Je treft mensen in een afhankelijke situatie: ze zijn hulpbehoevend. Er kan veel op het spel staan,of die vrees kan bestaan. Soms zijn mensen eisend, maar is niks goed genoeg. Soms is er niks, maar willen mensen allerlei zaken die geen zoden aan de dijk zetten. Soms is het ernstig en willen mensen dat niet weten.  Of er is oneindigheid binnen de familie van de patiënt over hoe en wat.  Een arts heeft veel kennis en vaardigheden nodig.

Details

De hechtingstheorie en Boeddha: een potje knokken?

De hechtingstheorie en Boeddha: een potje knokken?

Recent zond de Boeddhistische omroep stichting (BOS) drie reportages uit. Ze gingen over woede, onwetendheid en verlangen, de drie vergiften voor de mens. Een van Boeddha’s uitspraken is: als je aan niets gehecht bent, kun je niets verliezen. Ofwel de bron van alle lijden is verlangen. In Boeddha’s visie is hechting aan personen of goederen (hebzucht, tuk zijn op status, succes e.d.) een bron van lijden en ongeluk. Als het immers mis gaat, dan verlies je iets, dat is krenkend en maakt je boos, verdrietig, of afgunstig. In het Westen doet de gehechtheidstheorie juist opgang. De hechtingstheorie en Boeddha: een potje knokken?

Details

Wat is, kan en doet een dokter? (2)

Dit is het 2e blog over Wat is, kan en doet een dokter?

De Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)

Een dokter (of andere hulpverlener) heeft goede bedoelingen en doet zijn best, bij alle patiënten, zonder aanziens des persoons. Dat is de dokter aan diens stand verplicht. Maar een dokter is niet resultaat verplicht wel zorg(vuldigheid)verplicht. Dan was elke dokter echt een tovenaar en zou de dood verbannen kunnen worden.

Details