De behandelmogelijkheden bij psychische problemen (depressie, psychose, angst enz.) (2)

In de vorige blog over de behandelmogelijkheden bij psychische problemen (depressie, psychose, angst enz.) heb ik de algemene basis uitgelegd van de behandeling. Vandaag ga ik apart in op de psychotherapie en de medicatie. Ze ondersteunen en versterken elkaar en in de praktijk worden ze vaak gecombineerd. Ik gebruik weer de metafoor van de fietsen en het fietsen.

Details

De behandelmogelijkheden bij psychische problemen (depressie, psychose, angst, enz.) (1)

De behandelmogelijkheden bij psychische problemen (depressie, psychose, angst, enz.) zijn nogal verschillend en uitgebreid en combinaties komen veel voor. Bij behandeling van psychische problemen zijn er algemene principes die ik via een voorbeeld verduidelijk. Psychische problemen worden behandeld met activering, psychotherapeutische en medicatie. In de praktijk wordt heel vaak een combinatie gebruikt. Deze blogserie dient…

Details

Iets moois om aan je keukenmuur te hangen…

Na de vijf blogs over zelfmoord vandaag een over burn-out. Het Nederlandse woord ‘overspannen’ is ook prima. Overspannenheid is vaak de inleiding tot meer mentale problemen, omdat mensen er te lang mee blijven rondlopen, met dan vervolgproblemen.Hieronder iets moois om aan je keukenmuur te hangen…  Vaak is het een angst- of depressieve stoornis of middelafhankelijkheid…

Details

Twee praktische tussendoortjes: de zorgverzekering 2016 en het nieuwe voedingsadvies

Twee praktische tussendoortjes: de zorgverzekering 2016 en het nieuwe voedingsadvies, wel handig als voorafje voor het komende jaar. Een gaat over geld en een over eten. beide zijn noodzakelijk in het leven, zelfs onontkoombaar.

Ongeveer 4 ons groente en 4 stuks fruit en de wijzigingen in de basiszorgverzekering 2016

Ieder jaar bepaalt de overheid welke zorg onder de basiszorgverzekering valt. Hieronder zetten we de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij. Voor uw gemak staat ook de ongewijzigde inhoud van de basiszorgverzekering erbij.

Details

Zelfmoord: waarom en waardoor? (5)

Zelfmoord: waarom en waardoor? In dit vijfde blog over zelfmoord: waarom en waardoor?  ga ik in op de socioculturele factoren die van invloed zijn. Daarnaast op de wijze van zelfmoord, die regionaal verschilt. Socioculturele factoren bij zelfmoord (Inter)nationaal onderzoek verheldert dat bij overleden mensen met ‘onopgehelderde doodsoorzaak’ toch vaak na nader onderzoek blijkt dat zelfmoord…

Details

Zelfmoord: waarom en waardoor? (4)

Dit 4e blog van de serie zelfmoord: waarom en waardoor? gaat over de verschillen tussen zelfmoord en zelfmoordpogingen. Is er iets bekend over pogingen tot zelfmoord? Jazeker! De verhouding in Nederland tussen het aantal zelfmoorden en het aantal zelfmoordpogingen wordt geschat op 1:600(!). Niet alle zelfmoordpogingen worden immers bekend bij hulpverleners. Het is niet zo…

Details

Zelfmoord: waarom en waardoor? (3)

Dit 3e blog van de serie zelfmoord: waarom en waardoor? gaat over de diverse typen zelfmoord. Twee typen van zelfmoord, of: is zelfmoord altijd gepland? Een ‘balanssuïcide’ betekent: het is willens en wetens gedaan. Een bewust, voorafgaand proces van afwegen en voorbereiden. Dat wil niet zeggen dat andere mensen daarvan wisten, vaak niet! Die andere…

Details

Zelfmoord: waarom en waardoor? (2)

Dit 2e blog van de serie zelfmoord: waarom en waardoor? gaat over de reacties van de buitenwereld op zelfmoord(pogingen). Het proces van zelfmoord verloopt in fasen en de buitenwereld is daarvan vaak slecht op de hoogte In de gevalsbeschrijving die ik in het eerste blog gaf, kwam dit duidelijk naar voren. Die fasen verlopen snel…

Details

Zelfmoord: waarom en waardoor? (1)

Dit 1e blog van de serie zelfmoord: waarom en waardoor? gaat over de schok bij anderen; de verbijstering, verdriet, angst of woede. Zelfmoord: waarom en waardoor? Als je depressieve partner met het thema zelfmoord worstelt dan hebben de naasten en ook jij als partner het zwaar. Zeer zeker als het eindigt in geslaagde zelfmoord, maar…

Details

Een gezonde dokter – als rolmodel – is niet vanzelfsprekend (2)

Ik eindigde op mijn eerste blog over een gezonde dokter – als rolmodel – is niet vanzelfsprekend  op  4 augustus met:

“…de algemene sterftecijfers van artsen ten opzichte van de algemene bevolking lager waren, behalve voor zelfmoord. Hulpverleners, niet – artsen, scoorden op alle fronten iets beter.

Van alle universitair opgeleide mensen hadden artsen het hoogste zelfmoordcijfer, theologen het laagste. Verpleegkundigen en politieagenten zaten daartussen in.

Details