Beter hanteren van je partners depressie, manie of psychose door de LLOVERS-methode: Verdeel

“Dit acroniem helpt jou als partner om alle tips en tools te kunnen onthouden. Het wijst ook op het ‘waarom’ van jullie relatie… De kracht zit in de constante, herhaalde toepassing! De LLOVERS-methode is een tegenwicht tegen het WILBO-syndroom (Wanhoop – Isolatie – Loyaliteitsconflict – Belangentegenstelling – Overbelasting), het vijfvoudige afbrandrisico dat jij als partner (of andere naaste) loopt.

‘LLOVERS’ verwijst ook naar de reden waarom jij en je partner bij elkaar zijn en blijven: liefde, verbondenheid. De liefdesrelatie heeft bepaalde spelregels in onze maatschappij en iedereen kent ze. De belofte om voor elkaar te zorgen in goede en slechte tijden, samen oud te worden en een seksueel monopolie. Er gewoon voor elkaar zijn en blijven. Op deze relatievorm zijn varianten ontstaan, zoals langdurige latrelaties, waarbij je niet hetzelfde dak deelt, maar voor het overige gaan veel spelregels wel op.

Wat betekent LLOVERS? Leuk – Leer – Organiseer – Verdeel – Erken – Ritme – Steun

Verdeel

Verdeel de taken in en om huis. Dit is de praktische uitvoering van het (re)organiseren van jullie leven zoals beschreven. Verdeel de taken zo nodig tussen de mensen in huis en de mensen daarbuiten. Vraag hulp! Vaak ben je met praktische zaken erg geholpen. Wil de buurjongen misschien het tuinonderhoud doen of daarbij helpen? Met een vriendin samen de grote boodschappen doen. Wat kunnen de kinderen doen? Enzovoort. Denk na over wie je voor wat vraagt; familie, vrienden of buren. Door je hulpvraag te formuleren in duidelijke in tijd en omvang afgebakende taken, zijn mensen sneller bereid te helpen.

Als je aangedane partner stabiel is, kunnen jullie – liefst samen – afspraken maken over wat en hoe in moeilijke perioden. Zo nemen jullie beiden verantwoordelijkheid. De GGZ gebruikt hiervoor de zogenoemde crisiskaart® (soms heet het signaleringsplan). Daarin beschrijf je wat een goede, matige en wat de slechte (crisis) fase is en wat iemand dan wel of niet kan en nodig heeft van anderen. Deze website is een handige tool.

Het signaleringsplan® sluit hierop aan en gaat uit van hetzelfde motto. Kijk op de website van de Vereniging van Manisch Depressieven en Betrokkenen.

Herken je dit dilemma, de strijd tussen je wens vanbinnen en het ‘ja, maar’? Zit je er nog middenin? Of vrees je opnieuw zo’n periode tegemoet te gaan?
Beide boeken beschrijven de LLOVERS-methode om jouw afbrandrisico te beperken en nog véél meer. In het volgende blog bespreek ik de E.

Kijk je liever video’s (De Psychiater Prater)? Klik hier.
Of download een lijst met 65 websites van bijvoorbeeld adressen van patiëntenverenigingen én een gratis hoofdstuk over psychose.