Beter hanteren van je partners depressie, manie of psychose door de LLOVERS-methode: Steun

“Dit acroniem helpt jou als partner om alle tips en tools te kunnen onthouden. Het wijst ook op het ‘waarom’ van jullie relatie… De kracht zit in de constante, herhaalde toepassing! De LLOVERS-methode is een tegenwicht tegen het WILBO-syndroom (Wanhoop – Isolatie – Loyaliteitsconflict – Belangentegenstelling – Overbelasting), het vijfvoudige afbrandrisico dat jij als partner (of andere naaste) loopt.

‘LLOVERS’ verwijst ook naar de reden waarom jij en je partner bij elkaar zijn en blijven: liefde, verbondenheid. De liefdesrelatie heeft bepaalde spelregels in onze maatschappij en iedereen kent ze. De belofte om voor elkaar te zorgen in goede en slechte tijden, samen oud te worden en een seksueel monopolie. Er gewoon voor elkaar zijn en blijven. Op deze relatievorm zijn varianten ontstaan, zoals langdurige latrelaties, waarbij je niet hetzelfde dak deelt, maar voor het overige gaan veel spelregels wel op.

Wat betekent LLOVERS? Leuk – Leer – Organiseer – Verdeel – Erken – Ritme – Steun

Steun

Voor jou en je aangedane partner is steun het fundament voor herstel van de depressie, manie of psychose. Die steun zit deels bij jezelf en deels bij anderen. Het begint met het erkennen van de toestand dat er iets mis is en dus: werk aan de winkel. Aanpassing van het ritme is een deel van de oplossing omdat energie anders, passender, moet worden verdeeld. Dat kan door jullie dagelijks leven goed te (re)organiseren en taken te (her)verdelen tussen jou en je aangedane partner en anderen uit je sociale omgeving. Informeer jezelf en leer meer over depressie, manie of psychose en de beschikbare mogelijkheden voor hulp. Dat alles helpt jou en je aangedane partner op weg.

De kenmerken van effectieve hulp zijn in dit acroniem samengevat: ‘PAMPR.’ Dit woord onthoud je (het is met een knipoog bedacht J). PAMPR betekent:  Praktisch – Administratief – Moreel – Professioneel – Recreatief.

Praktische oplossingen zoals hulp bij huishoudelijke zaken.

Administratieve hulp (bij geldzaken) waarmee jij je als partner onvoldoende vertrouwd voelt. Administratie is in Nederland een ‘fact of life’, hoe je het ook wendt of keert.

Moreel wil zeggen: jij en je partner erkennen dat hulp welkom is en dat die hulp wordt ‘gegund gegeven.’

Professioneel kan de huisarts of GGZ-professional helpen, zoals bij aanvragen van extra (thuis)hulp.

Recreatief verwijst naar hetgeen waarmee ik dit hoofdstuk begon (zorg voor je eigen ontspanning).

Het is essentieel dat jij het leven als partner leuk blijft vinden en dat je het volhoudt en niet alleen uithoudt! Leuk is geen ‘mensenrecht’ en leed bestaat, maar verlichting van leed nastreven is niet verkeerd.
Recreatief betekent samen leuke dingen doen met je partner en het gezin. De Efteling is misschien te veel van het goede. Zoek dan een passend alternatief. Maak vaker korte uitstapjes in plaats van één keer een lange uitstap. Of neem thuis vaker tijd voor elkaar.

Herken je dit dilemma, de strijd tussen je wens vanbinnen en het ‘ja, maar’? Zit je er nog middenin? Of vrees je opnieuw zo’n periode tegemoet te gaan?
Beide boeken beschrijven de LLOVERS-methode om jouw afbrandrisico te beperken en nog véél meer.

Kijk je liever video’s (De Psychiater Prater)? Klik hier.
Of download een lijst met 65 websites van bijvoorbeeld adressen van patiëntenverenigingen én een gratis hoofdstuk over psychose.