Beter hanteren van je partners depressie, manie of psychose door de LLOVERS-methode: Ritme

“Dit acroniem helpt jou als partner om alle tips en tools te kunnen onthouden. Het wijst ook op het ‘waarom’ van jullie relatie… De kracht zit in de constante, herhaalde toepassing! De LLOVERS-methode is een tegenwicht tegen het WILBO-syndroom (Wanhoop – Isolatie – Loyaliteitsconflict – Belangentegenstelling – Overbelasting), het vijfvoudige afbrandrisico dat jij als partner (of andere naaste) loopt.

‘LLOVERS’ verwijst ook naar de reden waarom jij en je partner bij elkaar zijn en blijven: liefde, verbondenheid. De liefdesrelatie heeft bepaalde spelregels in onze maatschappij en iedereen kent ze. De belofte om voor elkaar te zorgen in goede en slechte tijden, samen oud te worden en een seksueel monopolie. Er gewoon voor elkaar zijn en blijven. Op deze relatievorm zijn varianten ontstaan, zoals langdurige latrelaties, waarbij je niet hetzelfde dak deelt, maar voor het overige gaan veel spelregels wel op.

Wat betekent LLOVERS? Leuk – Leer – Organiseer – Verdeel – Erken – Ritme – Steun

Ritme

Het ritme in jullie leven aanpassen is nodig en nuttig, omdat je aangedane partner door de depressie, manie of psychose vaak minder bereikbaar en belastbaar is. Het vertrouwde ritme loopt vast en er moet een nieuw ritme gevonden worden. Uit de verloskunde komt de mooie wijsheid (voor kraamvrouwen): ‘Ritme, reinheid en regelmaat.’ Dat is voor alle mensen goed; kraamvrouwen, psychotische mensen en voor alle anderen ook.

Door een goed ritme krijg en (onder)houd je draagkracht en kun je de draaglast hanteren. Als het oude evenwicht verstoord wordt, dan moet je een nieuw evenwicht zoeken. Anders dan het was (onverwacht en ongewenst want niemand wil tegenslag hebben), maar in ieder geval een evenwicht. Denk aan dag- en nachtritme, maaltijden, rust- en activiteitenbalans, werkverdeling, wanneer en met wie wel of geen contact, waar en hoe lang. Dit verwijst weer naar het organiseren en het verdelen zoals eerder beschreven. Het vinden van een goed ‘rooster’ om het een beetje ‘droog’ te zeggen. Met de LLOVERS-methode krijg je dat allemaal beter op een rij, letterlijk en figuurlijk. Jullie manier van leven moet je gewoon herijken.”

Lees ook eens de blog Kwaliteit van leven en psychische stoornissen een lastige combinatie.

Herken je dit dilemma, de strijd tussen je wens vanbinnen en het ‘ja, maar’? Zit je er nog middenin? Of vrees je opnieuw zo’n periode tegemoet te gaan?
Beide boeken beschrijven de LLOVERS-methode om jouw afbrandrisico te beperken en nog véél meer. In het volgende blog bespreek ik de S.

Kijk je liever video’s (De Psychiater Prater)? Klik hier.
Of download een lijst met 65 websites van bijvoorbeeld adressen van patiëntenverenigingen én een gratis hoofdstuk over psychose.