Behandeling met verschillende invalshoeken; aansluiten op de kwetsbare psyche

Ik was in mei in IJsland op een congres met als onderwerp ‘Behandeling vanuit verschillende invalshoeken; en aansluiten op de kwetsbare psyche’.

Waarop mik je met behandeling? Je kunt diverse doelen hebben. Op dat congres kregen we daarover een behulpzaam overzicht wat ik graag met je deel.

Geloof, hoop en de juiste invalshoek zijn belangrijke krachten. (Deze “Kerkberg’ heb ik zelf gezien maar ik wil het vandaag niet over geloof hebben).

 

De berg Kirkjufell, IJsland, bron: pixabay.com

Behandeling met verschillende invalshoeken; aansluiten op de kwetsbare psyche

Klinkt goed, maar hoe doe je dat dan? De kwetsbare geest raakt vlot uit evenwicht door gestapelde lasten, of weinig veerkracht. Daarvoor kunnen diverse redenen zijn: lage intelligentie, weinig sociale steun, een chronische ziekte of meerdere tegelijk, ouderdom of een combinatie dingen. Psychiatrische ziekten of klachten kunnen chronisch worden en je leefwijze heeft daarop invloed. Zie mijn vorige blog van 6 juni over alcoholgebruik.

Bij chronische ziekten is er vaak op meerdere vlakken tegelijk iets mis of wankel. Elke hulpverlener heeft die werkervaring. Wat is dan het best om te doen? Je pakt datgene aan wat het meest bedreigend is voor leven en welzijn. Maar lang niet alle situaties zijn zo alarmerend dat ‘heldhaftig ingrijpen’ moet. Je kunt ook geleidelijker werken langs verschillende invalshoeken.

De gepresenteerde indeling is:

Persoonsgericht: via psychotherapie werken aan besef en vooral inzicht wat iemands sterke en zwakke kanten zijn (en de geschiedenis ervan begrijpen) en van daaruit komen tot nieuw gedrag, tevredener voelen en minder problemen met anderen. Het gaat hier om inzichtgevende psychotherapie.

Vaardighedengericht: sociale vaardigheden training (SOVA), assertiviteitstraining of een korte gedragstherapie bij bijvoorbeeld een seksuoloog (individueel of samen).

Aanpassingsgericht: aanpassing van de woonomgeving, of verandering óp de werkplek, of verandering ván werkplek. Vaardigheden leren aan naastbetrokkenen om de zieke persoon beter te kunnen helpen.

Steungericht: Hier is het woord ‘prothese’ belangrijk.

De prothese kan biologisch/medicamenteus zijn (bijv. antidepressiva of antipsychotica of middelen om verslaving te bestrijden).

Het kan psychologisch zijn: voorlichting geven over de klachten en (zin van) behandeling of gebruik van aanpassingsmaatregelen.

Het kan sociaal zijn: voorlichting en advies aan de naasten geven, pleiten voor aanpassing van het werk bij direct betrokken werkgever. Ondersteuning geven aan de naasten zodat zij het kunnen volhouden.

 

Het kiezen van de beste invalshoek doe je in overleg

Welke insteek (combinatie) past het best bij jouw situatie? Is die er nu ook of ontbreekt er eigenlijk iets? Wat dan?

Bespreek dat met je partner en ga naar de betrokken hulpverlener(s) toe om het te bespreken.

Ik wil webinars geven – steungericht, aanpassingsgericht – voor partners en naast betrokkenen, maar degene die zelf last heeft van depressie- of psychoseklachten of stoornis kan ook meedoen.

 

Heb je interesse of een brandende vraag? Ik wil de inhoud afstemmen op de nood. Reageer dan.

Ik verwijs je nu alvast naar Het kleine e-book Goede Geestkracht houdt je gezond! Dat gaat over leefwijze-uitleg en -advies. Er is veel wat je zelf kunt doen. Vaak eenvoudige dingen, waarmee je gezondheidswinst boekt, niet acuut, maar binnen een kwartaal kan dat al voel – en merkbare winst opleveren.

www.steflinsen-psychiatrie-partnerhulp.nl/boeken/