54% van ons allen

In het voorjaar van 2013 was ik op een Europees psychiatriecongres. Daar was veel aandacht voor de onderdiagnostiek (‘de niet-ontdekking’) en niet-behandeling van psychiatrische problemen in Europa (alle landen, verschillen in welvaart tussen de landen is een deel van de verklaring). Dat is niet slim want 54% van ons allen …